Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019 07:32

Β’ Εθνική – Γυναικείο Ποδόσφαιρο Έκανε το «θαύμα»… νίκησε και τον πρωταθλητή και έσωσε την κατηγορία η Ροδόπη ’87

…Τα κο­ρί­τσια της Κο­μο­τη­νής έ­στω και τις τε­λευ­ταί­ες κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά α­γω­νι­στι­κές κα­τά­φε­ραν και πέ­τυ­χαν το «α­κα­τόρ­θω­το» α­φού κέρ­δι­σαν τις δύ­ο πρώ­τες ο­μά­δες της βαθ­μο­λο­γί­ας και πα­ρέ­μει­ναν στην κα­τη­γο­ρί­α

Το τρί­πον­το που ε­πι­θυ­μού­σε ώ­στε μα­θη­μα­τι­κά να ε­ξα­σφα­λί­σει την κα­τη­γο­ρί­α α­νε­ξάρ­τη­τα του α­γώ­να της Σει­ρή­νας Γρε­βε­νών στο Κιλ­κίς πέ­τυ­χε η Ρο­δό­πη ’­87 στο ΔΑΚ Κο­μο­τη­νής και μια α­κό­μη σε­ζόν θα α­γω­νί­ζε­ται στην Β’ Ε­θνι­κή.

Η ο­μά­δα της Ρο­δό­πη­ς’ 87 ε­πι­κρά­τη­σε 3-2 του πρω­τα­θλη­τή Α­γρο­τι­κού Α­στέ­ρα που μό­νο α­δι­ά­φο­ρος δεν ή­ταν στον α­γώ­να και έ­τσι έ­φτα­σε τους 9 βαθ­μούς κά­νον­τας το θαύ­μα και το 2/2 με τους Α­γρο­τι­κούς Α­στέ­ρες Α­γί­ας Βαρ­βά­ρας και Ευ­ό­σμου και πρω­το­πό­ρους α­φή­νον­τας στους 5 την Σει­ρή­να Γρε­βε­νών που υ­πο­βι­βά­ζε­ται α­νε­ξάρ­τη­τα του α­γώ­να της με τον Κιλ­κι­σια­κό.

Δύ­ο τέρ­μα­τα για την Ρο­δό­πη πέ­τυ­χε η Μα­ρί­α Μπα­σού­ρη και έ­να η Έ­ρι­κα Τσου­κα­λά, ε­νώ για τον Α­στέ­ρα που εί­χε πα­ρά­πο­να α­πό την δι­αι­τη­σί­α των Ε­βρι­τώ­ν 
Στρα­τού­δη, Κων­σταν­τά­κη, Κω­στα­κι­ώ­τη σκό­ρα­ρε δις η Κα­βα­λι­ώ­τισ­σα Κου­πε­τσί­δου.

Το φίλμ του α­γώ­να

1’ Με την σέν­τρα η Τερ­ζο­πού­λου πέ­ρα­σε στην Κου­πε­τσί­δου που έ­κα­νε την προ­σπά­θεια α­πό δεν κα­τά­φε­ραν να δι­ώ­ξουν οι α­μυν­τι­κές, κέρ­δι­σε την κόν­τρα στο ύ­ψος της πε­ρι­ο­χής και πλά­για έ­κα­νε το ψη­λο­κρε­μα­στό σουτ και ά­νοι­ξε το σκορ 0-1

6’ Η Πε­ρι­βο­λο­πού­λου ε­κτέ­λε­σε απ΄ ευ­θεί­ας φα­ουλ α­πό πλά­για για να α­πο­κρού­σει με δι­πλή προ­σπά­θεια η τερ­μα­το­φύ­λα­κας

7’ Η Γε­ωρ­γο­πού­λου α­πό το κέν­τρο έ­βγα­λε κά­θε­τη μπα­λιά στην Μπα­σού­ρη που μπή­κε στην πε­ρι­ο­χή και πλά­σα­ρε για το 1-1

10’ Η Σω­κρά­τους με μα­κρι­νή μπα­λιά λί­γο πιο πί­σω α­πό κέν­τρο έ­βγα­λε στον κε­νό χώ­ρο για την Μπα­σού­ρη που πρό­λα­βε τις α­μυν­τι­κές και την τερ­μα­το­φύ­λα­κα και πλά­σα­ρε εύ­στο­χα για το 2-1

21’ Το Καλ­τσί­δη συν­δυ­ά­στη­κε ό­μορ­φα με την Τερ­ζο­πού­λου που έ­κα­νε το πλα­σέ για να δι­ώ­ξει η Γι­ώρ­κα

30’ Α­το­μι­κή προ­σπά­θεια της Μπα­σού­ρη και σουτ μέ­σα α­πό την πε­ρι­ο­χή για να δι­ώ­ξει η τερ­μα­το­φύ­λα­κας

35’ Φα­ουλ γέ­μι­σμα της Πε­ρι­βο­λο­πού­λου πε­τά­χτη­κε η Μπα­σού­ρη που έ­κα­νε το πλα­σε για να δι­ώ­ξει σε κόρ­νερ η τερ­μα­το­φύ­λα­κας

40’ Η Κε­χα­γιά συν­δυ­ά­στη­κε με την Κου­πε­τσί­δου που έ­κα­νε α­πό πλά­για και α­πό ύ­ψος το ψη­λο­κρε­μα­στό σουτ για δι­ώ­ξει αυ­τή τη φο­ρά σε κόρ­νερ η Γι­ώρ­κα

44’ Α­πό πλά­για η Κα­ρα­κου­λά­κη έ­κα­νε την προ­σπά­θεια και την σέν­τρα στην πε­ρι­ο­χή με την Τσου­κα­λά να πιά­νει το σουτ και σκο­ρά­ρει για το 3-1…

55’ Η Κα­ρα­κου­λά­κη ε­κτέ­λε­σε φα­ουλ γέ­μι­σμα στην πε­ρι­ο­χή αλ­λά προ της Πα­τε­ρά­κη έ­δι­ω­ξε σω­τή­ρια η τερ­μα­το­φύ­λα­κας

62’ Σουτ α­πό το ύ­ψος της πε­ρι­ο­χής της Τερ­ζο­πού­λου μπλό­κα­ρε η Γι­ώρ­γκα

64’ Νέ­ο σουτ της τερ­ζο­πού­λου με δι­πλή προ­σπά­θεια α­πέ­κρου­σε η Γι­ώρ­κα

72’ Έ­παι­ξαν ό­μορ­φα το έ­να-δύ­ο η Κου­πε­τσί­δου με την Τερ­ζο­πού­λου που έ­πια­σε το σουτ μέ­σα α­πό την πε­ρι­ο­χή αλ­λά Γι­ώρ­κα ή­ταν σε ε­τοι­μό­τη­τα και μπλό­κα­ρε την μπά­λα

76’ Πά­σα της Τερ­ζο­πού­λου στην Καλ­τσί­δη που σού­τα­ρε με την Γι­ώρ­κα να δι­ώ­χνει και οι α­μυν­τι­κές να α­πο­μα­κρύ­νουν….

81’ Α­το­μι­κή προ­σπά­θεια της Καλ­τσί­δη και α­ουτ α­πό την πε­ρι­ο­χή για να δι­ώ­ξει με δι­πλή προ­σπά­θεια η Γι­ώρ­κα….

87’ Σου ψη­λο­κρε­μα­στό α­πό το ύ­ψος της πε­ρι­ο­χής και πλά­για δο­κί­μα­σε εύ­στο­χα η Κου­πε­τσί­δου και μεί­ω­σε σε 3-2….

89’ Η Τερ­ζο­πού­λου πέ­ρα­σε στην Καλ­τσί­δη που έ­κα­νε το πλα­σέ για να μπλο­κά­ρει στα­θε­ρά η τερ­μα­το­φύ­λα­κας της Ρο­δό­πης…

Δι­αι­τη­τής του α­γώ­να ή­ταν ο Στρα­τού­δης με βο­η­θούς τους Κων­σταν­τά­κη και Κω­στα­κι­ώ­τη της ΕΠΣ Έ­βρου

ΡΟ­ΔΟ­ΠΗ 87′ (Πε­ρι­βο­λο­πού­λου) : Γι­ώρ­κα, Κα­κο­ψή­του, Μα­ρή, Κα­ρα­κου­λά­κη, Αν­τω­νο­πού­λου, Σω­κρά­τους, Γε­ωρ­γο­πού­λου, Τσου­κα­λά, Πε­ρι­βο­λο­πού­λου, Γα­ρυ­φαλ­λί­δου, Μπα­σού­ρη. Ε­νώ ως αλ­λα­γή πέ­ρα­σαν στο ματς οι: Πα­τε­ρά­κη, Σχί­ζα, Σακ­κά, Αζ­ρά.

Α­γρο­τι­κός Α­στέ­ρας Ευ­ό­σμου: Μπι­νιά, Ναλ­μπάν­τη, Βερ­βε­ρί­δου, Κου­πε­τσί­δου, Τερ­ζο­πού­λου, Κε­χα­γιά, Καλ­τσί­δη, Πο­λυ­χρο­νί­δου, Τερ­ζό­γλου, Μου­ρα­τί­δου, Κουρ­τί­δου (αλ­λα­γή και η Ασ­λα­νί­δου).

ΤΕ­ΛΙ­ΚΗ ΒΑΘ­ΜΟ­ΛΟ­ΓΙΑ

1, Α­γρο­τι­κός Α­στ. Ευ­ό­σμου              25(28-13)*

—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­——

2. Α­γρ. Α­στέ­ρας Α­γί­ας Βαρ­βά­ρα­ς      23(27-16)*

3. Βα­σί­λισ­σα Θρά­κης                       22(21-10)*

4. Κα­στο­ριά                                     15(19-19)*

5. Κιλ­κι­σι­α­κό­ς                                 15(20-19)*

6. Ρο­δό­πη ’­8­7                                    6( 9-29)*

—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—­—–

7. ΑΟ Σειρήνα                                    5(7-26)*

*Έχουν κάνει το ρεπό τους

 

https://youtu.be/dOyM7Ji5amY

 

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2