Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 08:27

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: «Άθλος» του Αίαντα Κομοτηνής μέσα στην Ξάνθη! Η νέα βαθμολογία στο Πρωτάθλημα Ανδρών…

Με 52-47 ε­πι­κρά­τη­σε ο Αί­ας Κο­μο­τη­νής του Ά­θλου Ξάν­θης στο «Φί­λιπ­πος Α­μοι­ρί­δης», στην α­να­μέ­τρη­ση που δι­ε­ξή­χθη το με­ση­μέ­ρι της Κυ­ρια­κής και με την ο­ποί­α ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η 3η α­γω­νι­στι­κή στο Πρω­τά­θλη­μα της Ε­ΚΑ­ΣΑ­ΜΑΘ.

Οι γη­πε­δού­χοι ξε­κί­νη­σαν εν­τυ­πω­σια­κά την α­να­μέ­τρη­ση και με το τέ­λος της πρώ­της πε­ρι­ό­δου εί­χαν χτί­σει δι­α­φο­ρά 15 πόν­των με τους Κο­μο­τη­ναί­ους να ε­πι­τυγ­χά­νουν μό­λις πέν­τε.

Ω­στό­σο στο δεύ­τε­ρο δε­κά­λε­πτο εί­χα­με το α­κρι­βώς αν­τί­στρο­φο και με έ­να ε­πι­μέ­ρους 21-6 ο Αί­αν­τας ι­σο­φά­ρι­σε στο η­μί­χρο­νο, που έ­λη­ξε 26-26.

Με την ψυ­χο­λο­γί­α υ­πέρ του η ο­μά­δα της Κο­μο­τη­νής έ­χτι­σε μια δι­α­φο­ρά 7 πόν­των στο τρί­το δε­κά­λε­πτο (34-41) για να δι­α­τη­ρη­θεί η ί­δια πε­ρί­που δι­α­φο­ρά και στην τέ­ταρ­τη πε­ρί­ο­δο μέ­χρι να α­κου­στεί η κόρ­να της γραμ­μα­τεί­ας για την λή­ξη του α­γώ­να.

Τα δε­κά­λε­πτα: 20-5, 26-26 (η­μί­χρο­νο), 34-41, 47-52 (τε­λι­κό α­πο­τέ­λε­σμα).

Η φω­το­γρα­φί­α του α­γώ­να προ­έρ­χε­ται α­πό την Ξάν­θη S­p­o­rt. 

Ρε­πό αυ­τήν την α­γω­νι­στι­κή εί­χε η Θύ­ελ­λα Φε­ρών.

ΒΑΘ­ΜΟ­ΛΟ­ΓΙΑ (ΣΕ 3 Α­ΓΩ­ΝΕΣ)
1. Φι­λί­α Ο­ρε­στιά­δας                         6 (194-135)
2. Α­Ε Κο­μο­τη­νής                            5 (209-195)
3. Ε­θνι­κός Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης            5 (207-165)
4. Α­ρί­ων Ξάν­θης                              4 (160-119)*
5. Αί­ας Κο­μο­τη­νής                         4 (127-182)
6. Ο­λυμ­πιά­δα Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης        4 (196-230)
7. Ά­θλος Ξάν­θης                              4 (170-153)
8. Δη­μο­κρί­τει­ο Κο­μο­τη­νής             3 (211-188)­**
9. Α­γί­α Βαρ­βά­ρα                              3 (151-114)*
10. Θύ­ελ­λα Φε­ρών                           2 (102-142)*
11. Σπάρ­τα­κος Δι­δυ­μο­τεί­χου             1 (131-248)­**


* Με α­στε­ρί­σκο οι ο­μά­δες που έ­κα­ναν ρε­πό για τον πρώ­το γύ­ρο
** Δη­μο­κρί­τει­ο Κο­μο­τη­νής και Σπάρ­τα­κος Δι­δυ­μο­τεί­χου έ­χουν τι­μω­ρη­θεί με α­φαί­ρε­ση δύ­ο βαθμών.

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2