Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Κυριακή, 02 Αύγουστος 2020 08:08

Από την Τρίπολη στα «δικά μας»….!!

Έ­τσι έ­κρι­ναν οι υ­πεύ­θυ­νοι του Α­στέ­ρα και πο­λύ σω­στά έ­πρα­ξαν με την αλ­λα­γή του σή­μα­τος της ο­μά­δας !

Μπή­κε ο αρ­χη­γός της ε­πα­νά­στα­σης του 1821 Θό­δω­ρος Κο­λο­κο­τρώ­νης, ό­πως α­κρι­βώς έ­πρα­ξαν και με την ο­νο­μα­σί­α του γη­πέ­δου πριν με­ρι­κά χρό­νια! Έ­να με­γά­λο μπρά­βο στους υ­πεύ­θυ­νους της ο­μά­δας που έ­στω και αρ­γά έ­πρα­ξαν αυ­τό που πρέ­πει...

«Στα δι­κά μας»…

Τώ­ρα με βά­ση αυ­τά που λέ­με πιο πά­νω να έρ­θου­με στα δι­κά μας ε­δώ του Παν­θρα­κι­κού και να το­νί­σου­με το ε­ξής α­πλό !

Τό­σο δύ­σκο­λο εί­ναι να αλ­λά­ξει το έ­τος ί­δρυ­σης και να μπει το σω­στό 1964, ε­πι­τέ­λους; Κά­πο­τε ό­ταν α­νέ­λα­βε η νέ­α δι­οί­κη­ση του ε­ρα­σι­τέ­χνη το υ­πο­σχέ­θη­κε, τώ­ρα για­τί το ξέ­χα­σε !;

Α­ριθ. 292/64 Πρω­το­δι­κεί­ου Ρο­δό­πης !

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Φωτογραφίες

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2