Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 30 Μάρτιος 2020 14:49

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών Ξυλαγανής και Σαπών

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Ο.ΑΝ. Μαρωνείας - Σαπών έχοντας υπόψη:


1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 & 6 περ. 32 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, Τεύχος Πρώτο) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α’).
4.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020 τεύχος Α’).
5.Τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.
6.Τις επείγουσες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και του ΕΟΔΥ.
7.Το γεγονός κήρυξης πανδημίας λόγω του κορωνοϊού από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού στα πλαίσια προάσπισης της δημόσιας υγείας.
8.Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας ή επαρκές προσωπικό άλλων Υπηρεσιών που να μπορεί να εξασφαλίσει την ελεγχόμενη προσέλευση των Δημοτών στις λαϊκές αγορές του Δήμου, με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9.Την με αριθμό 2058/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαρωνείας - Σαπών περί ορισμού Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.ΑΝ.) και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στις Σάπες και Ξυλαγανή μέχρι νεωτέρας

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2