Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:12

O ετήσιος χορός της Στέγης Πολιτισμού, Παράδοσης & Λαογραφίας "ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΣ"

Το Σάβ­βα­το 09 Νο­εμ­βρί­ου 2019 και ώ­ρα 20:30 πραγ­μα­το­ποι­ού­με τον ε­τή­σιο χο­ρό μας στο Κέν­τρο Δι­α­σκέ­δα­σης «Πο­σει­δώ­νιο».

Μα­ζί μας θα εί­ναι το μου­σι­κό σχή­μα “Κα­φαν­τάρ­δες”, που α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους Μα­ρί­να Ζω­γρά­φου (τρα­γού­δι), Νί­κο Μπό­ζο­γλου (α­κορ­ντε­όν), Τρι­αν­τά­φυλ­λο Κων­σταν­τι­νί­δη (γκά­ϊν­τα – κα­βά­λι) και Στά­θη Πα­ρα­σκευ­ό­που­λο (κρου­στά).

Ε­πί­σης κον­τά μας θα εί­ναι και οι ε­ξαί­ρε­τοι μου­σι­κοί Τά­σος Πε­τρό­που­λος (πον­τια­κή λύ­ρα και τρα­γού­δι), Γιά­ννης Μαύ­ρος (κλα­ρί­νο) και Θά­νος Γκα­ρά­νης (λα­ού­το και τρα­γού­δι).

Σας πε­ρι­μέ­νου­με ό­λους σε έ­να α­τό­φιο πα­ρα­δο­σια­κό γλέν­τι με χο­ρούς και τρα­γού­δια α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα, που θα κρα­τή­σει ως τις πρω­ι­νές ώ­ρες.

Με ε­κτί­μη­ση

Για το Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο

           Η ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ

      Ι­Ω­ΑΝ­ΝΑ ΑΛ­ΜΠΑ­ΝΙ­ΔΟΥ                                              ΣΤΑΥ­ΡΟΣ ΒΑ­ΒΑ­Ϊ­ΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2