Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 06:43

Να μας Ζήσει η Γεωργία !!!!

Έ­να ό­μορ­φο και ζε­στό α­πό­γευ­μα του πρώ­του Σαβ­βά­του 5 Σε­πτέμ­βρη δύ­ο ό­μορ­φα και νέ­α παι­διά ο Ι­ω­άν­νης Μου­λα­δε­ρά­κης και η Φω­τει­νή Κα­ρα­ξο­γώ­νη βά­φτι­σαν την δεύ­τε­ρη κο­ρού­λα τους στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Κων­σταν­τί­νου και Ε­λέ­νης Κά­τω Η­λι­ού­πο­λης Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Το ό­νο­μά της η μι­κρή το πή­ρε α­πό την για­γιά της Γε­ωρ­γί­α. Η γλυ­κιά Γε­ωρ­γί­α έ­φτα­σε στην εκ­κλη­σί­α μα­ζί με τους γο­νείς της και την με­γα­λύ­τε­ρη α­δερ­φή της Χρύ­σα. Αν­τι­με­τώ­πι­σε το μυ­στή­ριο ό­λο νά­ζι και χά­ρη. Ά­ψο­γη μέ­χρι το τέ­λος που έ­δει­χνε μά­λι­στα να το α­πο­λαμ­βά­νει.

Νο­νά της μι­κρού­λας έ­γι­νε η Μα­ρι­λέ­να Μαυ­ρο­μά­τη κό­ρη του εκ­δό­τη μας - Θρα­κι­κή Α­γο­ρά - Κων­σταν­τί­νου Μαυ­ρο­μά­τη, μα­ζί με μια μι­κρή βο­ή­θεια της μη­τέ­ρας της Μαί­ρης Μου­ρα­τί­δου.

Με­τά το τέ­λος της βά­φτι­σης οι προ­σκε­κλη­μέ­νοι των παι­δι­ών στο μυ­στή­ριο εί­χαν την ευ­και­ρί­α τη­ρου­μέ­νων ό­λων των υ­γι­ει­νών πρω­το­κόλ­λων για έ­να κέ­ρα­σμα σε καφέ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για να αν­ταλ­λά­ξουν ευ­χές και ευ­χα­ρι­στί­ες. Ακολούθησε οικογενειακό δείπνο σε ταβερνάκι της Πολίχνης.

Η ε­φη­με­ρί­δα «Θρα­κι­κή Α­γο­ρά» εύ­χε­ται στη νε­ο­φώ­τι­στη Γε­ωρ­γί­α υ­γεί­α, κα­λο­τυ­χί­α, ευ­τυ­χί­α και να πά­ρει τα χα­ρί­σμα­τα της νο­νάς και των γο­νι­ών της.

Στους γο­νείς και παπ­πού­δες εύ­χε­ται να τους ζή­σει και με το ό­νο­μα, να την κα­μα­ρώ­νουν και να τη συμ­βου­λεύ­ουν με την Σο­φί­α τους…

Μ.Μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 15:03

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2